Arkitekt Ernst Heinrich Petersen
1883 - 1953

Ernst Heinrich Petersen blev født i Hittfeldt syd for Hamborg i provinsen Hannover. Han var af en gammel murerslægt fra Odense. Da hans far Marius Brahde Petersen fik sit svendebrev som murer, blev han naver og gik på valsen i Tyskland. I Hittfeldt giftede Marius Brahde Petersen sig med krodatteren Bertha Steinwehe og Ernst blev født den 14. november 1883.

Familien flyttede tilbage til Odense 1898. Ernst Petersen kom i murerlære, gik på Odense Tekniske skole og fortsatte på bygmesterskolen. Han havde altid blyant og skitseblok på sig og tegnede bygninger og detaljer. Han havde fået interesse for at læse videre til akademisk arkitekt og bestod i 1905 optagelsesprøven til Akademiet på Charlottenborg. Han måtte selv klare alle udgifter til studierne og arbejdede som tegner hos flere arkitekter, blandt andet i en del år hos arkitekt Anton Rosen, der var en meget inspirerende læremester for alle de unge arkitekter, han havde ansat. Ernst Petersen giftede sig 1911 med Emma Thomsen fra Kerteminde og fik to døtre Bodil og Birgit, inden han 1917 bestod afgangsprøven som akademisk arkitekt og startede egen tegnestue på Frederiksberg.

1918 blev der udskrevet en konkurrence om et nyt Domhus i Kolding. Ernst Petersens deltog og hans forslag blev valgt til udførelse. Kolding kommune stillede som betingelse, at Ernst Petersen flyttede til Kolding. Familien flyttede til Schjørringsvej 4 i Kolding, hvor der også blev indrettet tegnestue.

Ernst Petersen fik straks masser af opgaver og havde til sin død 12. april 1953 tegnet over 300 bygninger både offentlige og private hovedsagelig i Kolding og omegn. Det startede med Domhuset, derefter kan i tilfældig rækkefølge nævnes: Udsigten (kommunens boliger ved vandtårnet på Gøhlmannsvej) Nationalbanken (senere skatteforvaltningen) i Jernbanegade, Harteværket med funktionærboliger, Kolding Rådhus, Kolding Sparekasse (Jernbanegade 3), Sct. Hedvigs Hospital, (Domhusgade 22, nu Distriktstoldkammer), villaen Strandvejen 14 til øjenlæge Kjølby, (nu 5 lejligheder), villaen Dyrehavevej 101 (nu spædbørnshjemmet Fuglehøj), sit eget hus Dyrehavevej 105, Immanuelskirken, Carlsberghus (Domhusgade 2) og Kongebrohus (Kongebrogade 29-37), Ved Slottet, (Låsbybanke), Odd Fellowlogen, Kolding Centralbibliotek, Kolding Gymnasiun (nu socialforvaltning), Aldersrenteboliger (Agtrupvej, Ndr. Ringvej, Ottosgade og Bjælderbæk), Handelsforeningens Stiftelse Ndr. Ringvej, Domhusparken, Søndre vandværk med vandtårn på Mosevej.

Udenfor Kolding kan nævnes: Om- og tilbygninger til De Kellerske Anstalter Brejninge ved Vejle, Dalum Klosterkirke ved Odense.
                                                                                                                     (Beth Hau febr. 2006)