SLÆGTERNE TINGLEV OG WIUFF MED KVINDELINIER.
er en slægtsbog som blev udgivet i 1917. Den omtaler godt 2000 personer som fødtes mellem 1600-tallet og 1917.

Bogen er i 2005 blevet oversat til elektronisk format, så det er blevet muligt at benytte den, med de redskaber, som EDB'en giver.

Bogen kan være et nyttigt redskab for de mange som er involveret i slægtsforskning, så interesserede kan se/downloade Tinglev&Wiuff-med navne.pdf

De læsere som ligger inde med viden eller materiale, som kan være nyttig, i forbindelse med en àjourføring frem til nutiden, er meget velkomne til at kontakte webmaster@viuff.info.

På grundlag af oversættelsen, er dannet en navneliste sorteret på fornavn, som refererer til den side i slægtsbogen, hvor navnene omtales. Listen er offentliggjort i en PDF-fil, som kan læses/downloades ved klik på linket.

Der er endvidere dannet en navneliste sorteret på efternavne. Listen offentliggøres ligeledes som en PDF-fil, som kan læses/downloades ved klik på linket.
Samme liste kan også ses, som en web-side ved valg "Efternavne..." i menuen.

Listerne kan også være nyttige for dem, som har den trykte udgave, idet original sideombrydning og nummerering er bevaret.

De aner, som angår Viuff-slægten, er indlagt i slægtsforskings-programmet Brother's Keeper, og er, sammen med flere tusinde andre personer, præsenteret på denne homepage i afsnittet "Slægts database".

De besøgende kan her selv danne utallige rapporter, der beskriver familierne. For at få fuld udnyttelse anbefales det, at man lader sig registrere, hvorved mange udeladte oplysninger for nulevende personer, gøres tilgængelige.