Denne hjemmeside angår 2 slægter, som blev knyttet sammen,
ved 2 søstres giftermål i 1937/1939 med 2 brødre.De 2 ægteskaber førte i perioden 1938 til 1946 til 3 + 3 børn med fælles bedstefædre, som begge var kendte borgere i Kolding.


På fædrene side var det Sagfører Jens Martin Viuff, som levede 1869 til 1937. Han virkede som sagfører i Kolding fra 1899 til sin død. Denne slægts aner har rødder i Sønderjylland og er beskrevet i slægtsbogen ”Tinglev og Wiuff”, som blev udgivet i 1917.

Ægtefællen Ane Eline Bech, levede 1870 til 1960 og stammede fra Seest.


På mødrene side var det Architekt Ernst Petersen, som levede 1883 til 1953, og som i perioden 1918 til sin død virkede som ”Byens arkitekt” i Kolding. Denne slægt har rødder på Fyn og øerne deromkring.

Ægtefællen Emma Thomsen, levede 1887 til 1981 og stammede fra Endelave.